ביטוח קבלנים – ביטוח עבודות קבלניות למשפץ הפרטי – מבצר איילון

למי מיועד ביטוח קבלנים בעצם?

ביטוח קבלנים נועד לבטח את בעלי הנכס או בעלי הזכויות בנכס ו/או קבלנים ו/או קבלני משנה המעורבים בביצוע העבודות. התוכנית מבוססת על חבילות כיסוי הניתנות לרכישה בהתאם לעלות והיקף הבניה המלא.

הפוליסה מיועדת לעבודה אחת בלבד כאשר שווי הפרויקט המירבי לעבודות שיפוץ/ בניית פרטים פרטיים עומד על 2,500,000 ₪ ולעבודות שיפוץ פנימי בדירות בבנייני מגורים, משרדים, חנויות ובתי עסק: 1,000,000 ₪. תקופת הביטוח המירבית 24 חודשים למעט אם הוסכם אחרת.

פרק א': ביטוח קבלנים – ביטוח הרכוש כולל נזקי טבע ורעידת אדמה

שווי פרויקט- לחבילת בסיס: עד 500,000 ₪ בפרמיה לתשלום במזומן 1700 ₪.

הרחבות הכלולות בחבילת הבסיס ללא פרמיה נוספת:

 • רעידת אדמה- במלוא שווי הפרויקט.
 • נזקי טבע- במלוא שווי הפרויקט.
 • נזק עקיף מתכנון לקוי/ עבודה לקויה/ חומרים לקויים- במלוא שווי הפרויקט.
 • פרעות ושביתות- במלוא שווי הפרויקט.
 • מתקנים וציוד קל של הקבלן הראשי בלבד- עד לסך 20% משווי הפרויקט מקסימום 30,000 ₪ לפריט בודד.
 • פינוי הריסות- עד לסל 20% משווי הפרויקט.
 • הוצאות מניעת נזק והוצאות מיוחדות להחשת תיקון הנזק- עד לסך 20% מהנזק ובכל מקרה לא יותר מ- 10% משווי הפרויקט.
 • הוצאות נדרשות לאחר נזק עקב דרישת רשויות- עד לסך 20% מהנזק ולא יותר מ- 10% משווי הפרויקט.
 • הובלה יבשתית, פריקה וטעינה- עד לסך 5% משווי הפרויקט.
 • רכוש סמוך-  עד לסך 20% משווי הפרויקט.
 • רכוש עליו עובדים- עד לסך 20% משווי הפרויקט.
 • שכר אדריכלים ומהנדסים- עד לסך 20%  מהנזק ובכל מקרה לא יותר מ- 10% משווי הפרויקט.
 • תקופת תחזוקה מורחבת – 12 חודשים.

ניתן לרכוש כיסוי לפריצה , גניבה ונזק בזדון בתוספת פרמיה ובכפוף לקיום אמצעי מיגון שידרשו.

פרק ב': ביטוח אחריות כלפי צד שלישי

 גבולות אחריות למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח: 5,000,000

הרחבות לפרק צד שלישי, למקרה ותקופה – ללא תוספת פרמיה:

 • ביטול חריג תביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי בגין עובדי קבלני משנה- עד לסך 1,000,000 ₪.
 • כיסוי רעד/החלשת /הסרת תמיכות –עד לסך 1,000,000 ₪.
 • חבות בגין נזקי גוף משימוש בציוד מכני הנדסי שהינו כלי רכב מנועי שאין חובה לבטחו – עד לסך 1,000,000 ₪.
 • חבות בגין נזקי רכוש כתוצאה משימוש בכלי רכב מעל גבול האחריות הסטנדרטי המכוסה בפוליסת צד ג' רכוש של כלי הרכב – 1,200,000 ₪.

פרק ג' – ביטוח חבות מעבידים

גבולות אחריות למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח 20,000,000 ₪.

השתתפויות עצמיות באם נרכש הכיסוי במפורש:

 • רעידת אדמה ונזקי טבע – כמקובל בכל חברות הביטוח.
 • נזק עקיף מתכנון לקוי/ עבודה לקויה/ חומרים לקויים- 10% מהנזק, מינימום 10,000 ₪.
 • רכוש סמוך ורכוש עליו עובדים – 10% מהנזק מינימום 10,000 ש"ח.
 • גניבה/פריצה/נזק בזדון: 20% מהנזק מינימום 10,000 ש"ח.
 • כיסוי רעד/החלשת /הסרת תמיכות: 10% מהנזק מינימום 10,000 ₪.
 • ביטול חריג תביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי בגין עובדי קבלני משנה: 20,000 ₪.
 • חבות בגין נזקי גוף משימוש בציוד מכני הנדסי שהינו כלי רכב מנועי שאין חובה לבטחו – 20,000 ₪.
 • נזק ישיר מפגיעה במתקנים ותשתיות תת קרקעיים 10% מהנזק מינימום 20,000 ₪.
 • צד שלישי: 6000 ₪.
 • חבות מעבידים:6000 ₪, ולמחלת מקצוע 12,000 ₪ לתובע.
 • כל נזק אחר 6000 ₪.

בנוסף לחבילת הבסיס הראשונה לשווי בפרויקט של עד 500,000 ₪ הכרוכה בפרמיה מינימלית בגובה 1700 ₪ , ניתן לרכוש במידת הצורך, חבילות נוספות של עד 100,000 ₪ כל אחת, עד לשווי פרויקט מירבי של 2,500,000 ₪  בעלות של 300 ₪ בגין כל יחידה או חלק ממנה. תוספת פרמיה נדרשת לכיסוי גניבה/פריצה 200 ₪ לחבילת הבסיס ו 50 ₪ נוספים לכל חבילת כיסוי נוספת.

עבור פרויקט ששוויו עולה על 2,000,000 ₪ ניתנת הנחה בשיעור 10%.

גבול אחריות מירבי לכיסוי פריצה עומד על 75,000 ₪ עבור כל שווי פרויקט. הכיסוי הוא רק לחומרים וציוד המהווים חלק מהפרויקט ובמפורש לא כולל כלי עבודה וציוד של הקבלנים השונים.

חריגים לכיסוי הביטוחי:

 • גניבת ציוד/חומרים שאינם מאוחסנים כנדרש.
 • הריסת/הסרת אלמנטים תומכי מבנה (קירות/קורות/עמודים/תקרות/יסודות).
 • הריסת מבנה/חלקי מבנה.
 • עבודות חפירה תחת מבנה קיים ו/או עבודות חפירה וביסוס במרחק קטן מ- 10 מטרים ממבנה/ מתקן סמוך.
 • שיפוץ גגות בתקופת החורף.
 • עבודות אשר החלו בביצוען טרם כניסת הביטוח לתוקף. למעט אם הוסכם ואושר אחרת.
 • תמ"א 38 או חיזוק מבנים מכל סוג שהוא.
 • עבודות במבנים לשימור.
 • שיפוץ ובניה של בתים משותפים.
 • עבודות שיפוץ ובנייה של בתי עסק יצרניים.
 • שיפוץ חנויות, משרדים ובתי עסק המאוכלסים בעת ביצוע העבודות.
 • שיפוץ חיצוני ותוספות בניה בדירות, חנויות , משרדים, ובתי עסק.
שיתוף:
קבלו הצעה משתלמת
הזינו כאן פרטים:
מאמרים נוספים
מרכז הביטוח לעסקים בשיתוף פעולה מלא מול כל חברות הביטוח בישראל
קודם
הבא
לקבלת הצעה לביטוח עוד היום

שמתאימה בדיוק לעסק שלכם
במחיר הכי טוב מבין כל חברות הביטוח בישראל

השאירו כאן פרטים, ונציג יחזור אליכם מיד לשיחת ייעוץ:

מרכז הביטוח לעסקים הינו פורטל המרכז מידע מקיף למנהלים ובעלי עסקים בכל הקשור לביטוח העסק אותו הם מנהלים הן באספקטים הנוגעים לרכוש העסק והן באלו הנוגעים לחבויות של העסק כלפי עובדיו, מבקריו, שכניו ולקוחותיו.

המאמרים המקצועיים באתר נועדו לשמש גם ככלי עזר לרכישת שפה משותפת של הלקוחות עם סוכני הביטוח ויועצי הביטוח שלהם וזאת על מנת לשפר את הכיסוי הביטוחי הקיים או לחלופין להסיר הגנות שבעלי העסק ומנהליו סבורים שהן מיותרות וזאת לאחר שקיבלו מידע מקיף לגבי הכיסוי הביטוחי הרלבנטי שברשותם.

כל הזכויות שמורות המרכז הביטוח לעסקים ©
2024
קבלו הצעה משתלמת
הזינו כאן פרטים:
דילוג לתוכן