ביטוח חבות מעבידים – המדריך השלם

מעסיקים עובדים? זה הזמן לדעת יותר על נחיצותו וחשיבותו של ביטוח חבות מעבידים.

מה זה ביטוח חבות מעבידים?

מדי שנה, מתרחשות ברחבי ישראל כ-70,000 תאונות עבודה שונות, המובילות לדרגות פציעה וחבלה שונות בקרב העובדים המעורבים בהן. אם אתם מעסיקים עובדים, חשוב שתהיה לכם פוליסת ביטוח מעבידים. ביטוח זה מכסה אתכם במידה ועובדים מחליטים להגיש נגדכם תביעת נזיקין בגין פגיעה גופנית או מחלת מקצוע שנגרמה להם תוך כדי / עקב עבודתם.

למה צריך ביטוח כזה?

לפי חוק, המעסיק אמור לדאוג לסביבת עבודה בטוחה ולמזער את הסיכון ככל הניתן. עליו לוודא שכל המכשור תקין, שהעובדים יקבלו את ההכשרה וההדרכה שהם צריכים כדי לעמוד בדרישות עבודתם, שיקבלו את כל הציוד המגן לצורך ביצוע עבודם וכו'. החוק דורש מהמעסיקים לנקוט באמצעים סבירים כדי להבטיח את בטיחותם של העובדים.

במקרה ועובד נפצע במסגרת עבודותו, הוא יגיש תביעה למוסד לביטוח לאומי כדי לקבל קצבה. ביטוח לאומי מגדיר תאונות עבודה בתור כל אירוע פתאומי שעלול להתרחש תוך כדי ו/או עקב העבודה וגורם לפציעה, פגיעה, מחלה ואפילו מוות חלילה. בהגדרה זו נכללות למעשה כל התאונות העלולות להתרחש גם במהלך זמני הגעתו של העובד/ת למקום העבודה או ממנה (לרבות תאונות דרכים) וכלל התאונות העלולות להתרחש גם במהלך הפסקת האוכל בתוך שעות העבודה.

כאשר נגרמת תאונת עבודה אשר הובילה לנזקי גוף, המוסד לביטוח לאומי נדרש לתשלום פיצויים לעובד הנפגע וזאת בהתאם לחומרת הפגיעה והתנאים המופיעים בחוק נפגעי תאונות עבודה. זהו למעשה הרובד הראשון שהוא יכול לנצל כדי לקבל פיצויים. לרוב מדובר בפיצויים קטנים וקבועים שלרוב לא יכסו את הנזק שנגרם לו.

במקרה כזה, סביר להניח שיפנה לרובד השני שהוא יכול לנצל: בנוסף לתביעת העובד הנפגע כנגד המוסד לביטוח לאומי, הוא רשאי להגיש תביעה נוספת כנגד המעסיק וזאת מכוחה של פקודת הנזיקין המונהגת במדינת ישראל. לפיכך, קיימת חשיבות רבה להימצאותה של פוליסת ביטוח חבות מעבידים המכסה את חבות המעסיק (המבוטח) כלפי עובדיו בגין נזקי גוף אשר נגרמו לעובד תוך כדי ו/או עקב עבודתו, ומכסה את ההפרש בין סכום התביעה לפיצוי מביטוח לאומי. חשוב לדעת שהביטוח אינו מכסה נזקים לרכוש, או נזקים שלא הוכחה לגביהם רשלנות של המעסיק.

מה מכסה ביטוח חבות מעסיקים?

חשוב לציין שביטוח חבות מעבידים נועד לכיסוי 2 סוגי הוצאות עיקריות:

  • פיצויים במקרה של תאונה שגרמה למחלת מקצוע, נזק גופני, נפשי או שכלי – הביטוח מכסה הוצאות חבות העלולות לחול על המבוטח בגין התרחשותן של תאונות עבודה בלתי צפויות ו/או בעל מחלת מקצוע אשר נגמרה לעובד עקב ו/או תוך כדי עבודתו עקב רשלנות, ליקויים, מיגון לא מספק, טעות אנוש, סביבת עבודה עם חומרים מסוכנים, גורמי רעש, קרינה או כל סיבה אחרת.
  • כיסוי הגנה ומשפטית – ברוב המקרים, פוליסת ביטוח חבות מעבידים כוללת בתוכה גם כיסוי ביטוחי המיועד לצורכי כיסוי הוצאות משפטיות הנלוות לתהליכי התביעה אשר הוגעה מטעם העובד הנפגע כנגד המעסיק ו/או בית העסק. המבוטחים נהנים מליווי וטיפול משפטי לאורך כל ההליך המשפטי.

בביטוח אחריות מעבידים חברות הביטוח נוהגות לתת כיסוי ביטוחי בגבולות אחריות מאוד גבוהים: עד ל-5 מיליון ש"ח בגין מקרה אחד ו/או 20 מיליון ש"ח בגין כל מקרה הביטוח בשנת הביטוח הרלבנטית.

כמה עולה ביטוח חבות מעבידים?

אחת השאלות הנפוצות בקרב מעסיקים היא כמה עולה ביטוח חבות מעבידים. אין כאן תשובה חד-משמעית באמת, כי זה קצת דומה לשאלה כמה עולה רכב. בדומה לביטוחים אחרים, בדרך כלל יש לקחת בחשבון גורמים רבים, כגון: מספר העובדים בעסק, סוג העבודה ומאפייני העיסוק, רמת הסיכון עבור כל אחד מהם במסגרת עבודתם השוטפת, מהו גובה שכרם ועוד.

לחברות הביטוח אין נוסחה קבועה כדי לחשב את עלותו של הביטוח, כלומר – לכל חברה יש פרמטרים שונים שבהם היא משתמשת על מנת להבין את גובה הסיכון שהיא לוקחת על עצמה כשהיא מבטחת אתכם, ובהתאם לחישוב זה, היא קובעת את גובה הפרמיה שתשלמו.

כך לדוגמה, אם עליכם לבטח רק פקידה שעובדת במשרד, תשלמו לצורך העניין פרמיה של 200 ₪ בלבד, אך לעומת זאת אם יש לכם עשרות עובדים במפעל, ייתכן מאוד שתאלצו לשלם כמה מאות ואפילו אלפי שקלים על הביטוח מדי שנה. כך או כך, מדובר בסכום זניח יחסית בהשוואה לסכום שתאלצו לשלם במקרה וחלילה תוגש נגדכם תביעה, וחשוב לזכור כי ניתן להתאים את הפרמיה לכל עסק בהתאם לצורכיו הייחודיים.

חשוב לדעת: ביטוח חבות מעבידים לעובדי משק בית ולעובדי בית משותף

במידה ואתם מעסיקים עובדים בביתכם כגון: מטפלת לילדים או למבוגרים קשישים, עוזרת בית, מבשלת, גנן או כל עובד אחר – חשוב לוודא שיש לכם ביטוח דירה הכולל בתוכו הרחבה עם ביטוח אחריות מעסיקים. הדבר נכון גם אם אתם מעסיקים איש מקצוע בבניין משותף. כל עובד יכול לתבוע את מעסיקיו בגין טיפולים רפואיים, נכויות, אובדן כושר עבודה, אובדן השתכרות, עוגמת נפש ואלמנטים נוספים, שלמעשה אינם מכוסים על ידי המוסד ביטוח לאומי.

פוליסת ביטוח חבות מעסיקים זו מגנה עליכם עם חלילה מוגשת נגדכם תביעת פיצויים עקב פציעה, תאונה, מחלה או אפילו מוות במקרה שמשהו קורה לעובד עקב עבודתו אצלכם או תוך כדי עבודתו.

אמנם החוק בישראל מחייב אתכם לשלם רק דמי ביטוח לאומי ושכר לעובדי משק בית, אך חשוב שתהיה לכם גם פוליסה זו, למקרה שחלילה העובד ייפגע פיזית במסגרת עבודתו אצלכם. לפי חוק הנזיקין, אתם אלה שאחראים לפגיעות גוף שנגרמו לעובדים אלה ולכן תהיו תצטרכו לפצות אותם. לכן, כדי להימנע מהוצאות כלכליות כבדות, מומלץ מאוד לעשות ביטוח זה.תחתית הטופס

לסיכום: מדובר בביטוח הכרחי לכל מעסיק!

ביטוח חבות מעבידים הינו הגנה ביטוחית הכרחית הנחוצה עבור כל בעל עסק המעסיק עובדים וזאת ללא קשר לאופי העסקתם וסוג העבודה לה הם נדרשים – אין זה משנה אם אתם בעלי משרדים, מפעלים, חנויות, קליניקות או כל עסק אחרים, אם אתם מעסיקים – חשוב שיהיה לכם ביטוח זה. ביטוח זה מהווה מוצר ביטוחי משלים לפיצוי הכספי המשולם על ידי המוסד לביטוח לאומי לעובד הנפגע בגופו במסגרת מעורבותו בתאונת עבודה, כאשר הכיסוי הביטוחי העומד לרשות המבוטח נקבע בהתאם לתקרת האחריות הביטוחית המופיעה בתנאי הפוליסה.

פוליסת ביטוח חבות מעבידים משווקת הן כמוצר ביטוחי יחידני אותו יכול המעסיק לרכוש באמצעות החברה המבטחת והן ככיסוי ביטוחי הנכלל במסגרת פוליסות ביטוח שונות המוצעות לעסקים ובעליהם.

רוצים לדעת יותר על ביטוח חבות מעבידים ואופן התאמתו לאופי ההעסקה וסוג העבודה לה נדרשים עובדיכם? נציגי "המרכז לביטוח עסקים" עומדים לרשותכם בכל שאלה ועניין בנושא.

שיתוף:
קבלו הצעה משתלמת
הזינו כאן פרטים:
מאמרים נוספים

ביטוח אובדן רווחים

ביטוח אובדן רווחים הוא אחד הביטוחים החשובים ביותר שכדאי שיהיו לכל בעל עסק באשר. מתי מפעילים אותו, למה בכלל צריך אותו ומה חשוב שתדעו עליו לפני שאתם ממהרים לקנות אותו?

קרא עוד »
מרכז הביטוח לעסקים בשיתוף פעולה מלא מול כל חברות הביטוח בישראל
קודם
הבא
לקבלת הצעה לביטוח עוד היום

שמתאימה בדיוק לעסק שלכם
במחיר הכי טוב מבין כל חברות הביטוח בישראל

השאירו כאן פרטים, ונציג יחזור אליכם מיד לשיחת ייעוץ:

מרכז הביטוח לעסקים הינו פורטל המרכז מידע מקיף למנהלים ובעלי עסקים בכל הקשור לביטוח העסק אותו הם מנהלים הן באספקטים הנוגעים לרכוש העסק והן באלו הנוגעים לחבויות של העסק כלפי עובדיו, מבקריו, שכניו ולקוחותיו.

המאמרים המקצועיים באתר נועדו לשמש גם ככלי עזר לרכישת שפה משותפת של הלקוחות עם סוכני הביטוח ויועצי הביטוח שלהם וזאת על מנת לשפר את הכיסוי הביטוחי הקיים או לחלופין להסיר הגנות שבעלי העסק ומנהליו סבורים שהן מיותרות וזאת לאחר שקיבלו מידע מקיף לגבי הכיסוי הביטוחי הרלבנטי שברשותם.

כל הזכויות שמורות המרכז הביטוח לעסקים ©
2024
קבלו הצעה משתלמת
הזינו כאן פרטים:
דילוג לתוכן