ביטוח עסק הראל – מעטפת שלמה של כיסויים לשקט נפשי

במרכז לביטוח עסקים אנחנו עובדים כבר שנים רבות עם מיטב חברות הביטוח במשק הישראלי. בין היתר, אנו משווקים את ביטוח עסק הראל שמציע כיסויים רבים ומגוונים בהתאמה אישית לכל בעל עסק. במאמר זה נסרוק את העיקריים שבהם.

ביטוח עסק הראל – יש מי שנמצא לצדך

ביטוח עסק הוא עניין מורכב וחשוב מאוד לכל בית עסק. אם חלילה קרה מקרה ביטוחי, הוא יעזור לכם לחזור במהירות וביעילות לפעילות העסקית שלכם, ולכן חשוב מאוד לא לוותר עליו. כיום יש מבחר גדולה של ביטוחי תעשייה ומסחר המותאמים באופן ספציפי לכל בעל עסק, בהתאם לפעילותו ולחשיפותיו לסיכונים.

ביטוח עסק הראל מציע פתרונות ביטוחיים לעסקים בכל סדר גודל שהוא, כולל חברות ישראליות גדולות שפועלות גם מחוץ לגבולות ישראל. בין היתר, החברה מציעה ביטוחי רכוש, אובדן רווחים, אחריות כלפי צד שלישי, חבות מעסיקים, חבות מוצר, אחריות מקצועית, שבר מכני, ציוד אלקטרוני, נושאי משרה, כספים בהעברה, עבודות קבלניות ועוד.

כל הפתרונות הביטוחיים בשבילך

1. ביטוח רכוש

ביטוחי הרכוש מעניקים מגוון רחב של כיסויים לרכוש, לרבות: ביטוח אש, ביטוח כספים, ביטוח נזקי טרור, ביטוח נזקי טבע ורעידת אדמה, נזקי פריצה ועוד.

ביטוח אש – כיסוי מקיף מפני סיכוני אש לרכוש מכל סוג שהוא וכן כיסוי גם בפני מקרים נוספים, כגון פריצה, נזקי טבע ורעידת אדמה.
ביטוח אובדן רווחים – ביטוח עסק הראל מעניק כיסוי מפני אובדן או נזקים שנגרמים כתוצאה מהפסקה או מהפרעה בתפעול העסק בעקבות נזק פיזי למבנים או לרכוש אחר.
ביטוח כספים – כיסוי מקיף והגנה רחבה מפני אובדן או נזק לכספי העסק בהימצאם בכספת ו/או בזמן העברתם, וכן כיסוי בגין נזק לכספים כתוצאה משריפה, פריצה, נזקי טבע ועוד.
ביטוח רכוש בכספת – כיסוי מקיף והגנה רחבה במקרים של אובדן או נזק פיזי תאונתי, מקרי ובלתי צפוי לרכוש שלך בעת הימצאו בכספת הבנק, בכפוף לתנאי הפוליסה וחריגיה.
כיסוי רכוש במעבר – פוליסת ביטוח רכוש במעבר מעניקה לך כיסוי מפני אובדן או נזק לרכוש, כגון מטענים או סחורות, הנגרם בעת העברת הרכוש בכלי רכב בתחומי ישראל.
ביטוח יהלומים – כשמו כן הוא: ביטוח יהלומים, אבני חן, מתכות יקרות ותכשיטים מפני אובדן או כל נזק שהוא. ניתן לשלב בין מספר כיסויים.
ביטוח נזקי טרור –כיסוי מפני אובדן או נזק פיזי לרכוש העסק, שנגרם עקב אירוע טרור, לרבות כיסוי בגין אובדן הכנסות עקב אובדן או נזק פיזי לרכוש כתוצאה מאירוע טרור, מעבר לכיסוי המתקבל במסגרת חוק מס רכוש וקרן פיצויים.
ביטוח מכלול לעסק – פוליסת ביטוח מקיפה לעסק מסחרי הכוללת כיסוי מקיף מפני סיכונים למבנה ולתכולת העסק. ביטוח עסק הראל מיועד לבעלי עסקים מסחריים. כגון חנויות, מחסנים, בתי מלאכה ומשרדים, המעוניינים בכיסוי ביטוחי מקיף למבחר סיכונים בהתאם לבחירתם. בין היתר הפוליסה כולל מגוון כיסויים הניתנים לבחירה, לרבות: ביטוח למבנה, ביטוח תכולה, אובדן רווחים או הכנסה, רכוש במעבר, ביטוח כספים, ציוד אלקטרוני, שבר מכני, אחריות כלפי צד ג וחבות מעבידים.
ביטוח מכלול למשרד (upgrade למשרד) – ביטוח עסק הראל שמעניק כיסוי מפני מבחר סיכונים למשרד, כגון: נזילות, פריצה, אש ועוד. הפוליסה מותאמת ספציפית לכל בעל כדי לענות על כל צורכי העסק במחיר משתלם.
ביטוח מכלול לחבר במושב / למושב – כיסוי ביטוחי עבור מגוון סיכונים הקיימים למשק החקלאי.

2. ביטוח הנדסי

בביטוח עסק הראל הנדסי תמצאו מגוון רחב של כיסויים הנדסיים כולל:

שבר מכני – כיסוי מפני נזקים אפשריים לציוד ולמכונות כתוצאה מקלקול מכני.
ביטוח צמ"ה – כיסוי מפני מבחר סיכונים הקיימים לציוד מכני הנדסי, כגון משאבות בטון, בובקטים וכדומה.
ביטוח ציוד אלקטרוני ומחשבים – כיסוי מפני מבחר סיכונים הקיימים לציוד אלקטרוני בעסק, כגון: מחשבים, שרתים, מרכזיות טלפון, תוכנות ועוד.
ביטוח עבודות קבלניות – כיסוי מקיף לשלל סיכונים שקיימים במסגרת ביצוע עבודות קבלניות, וכן ביטוח רכוש ואחריות כלפי צד ג' בעבור נזקים העלולים להיגרם במהלך העבודות.

3. ביטוח חבויות

מגוון כיסויים בתחום החבויות, לרבות: ביטוח אחריות מקצועית, חבויות כלפי צד ג' ועוד

ביטוח אחריות מקצועית – כיסוי מקרים של תביעות נזיקין של צד ג', כתוצאה מטעות או רשלנות מקצועית, לרבות כיסוי עבור הוצאות הגנה משפטית.
ביטוח אחריות כלפי צד ג' – כיסוי בגין אחריות העסק המבוטח לנזקי גוף ורכוש שנגרמו לצד שלישי, לרבות כיסוי הוצאות משפטיות. בגין תביעות שנגרמו בעקבות כך.
ביטוח אחריות בעל מוסך כלפי צד שלישי – כיסוי מקיף בגין הוצאות הנגרמות בשל אחריות בעל המוסך המבוטח לנזקי גוף ורכוש שנגרמו לצד ג'.
ביטוח אובדן רישיון – ביטוח ייחודי לרופאים, לרוקחים ולאופטומטריסטים, ומעניקה להם הבטחת הכנסה חודשית במקרה של שלילת רישיון על-ידי הרשויות, המונעת מהם לעסוק במקצועם.
ביטוח אחריות מעבידים – כיסוי במקרים של תביעות נזיקין המוגשת על-ידי עובדים בגין פגיעה גופנית או מחלת מקצוע שנגרמה להם תוך כדי / עקב עבודתם.
ביטוח אחריות מוצר – כיסוי מפני נזקי גוף או רכוש הנגרמים לצד שלישי, כתוצאה מאירוע תאונתי שנגרם בעקבות השימוש במוצרים המיוצרים או משווקים על-ידך, וכן הוצאות הגנה משפטית .
ביטוח אחריות מקצועית לעוסקים במקצועות פרא רפואיים – הגנה מפני תביעות שיוגשו בגין נזקים הנגרמים לצד ג' כתוצאה מטעות או מרשלנות מקצועית, לרבות כיסוי הוצאות הגנה משפטי.
ביטוח אחריות מקצועית לעוסקים ברפואה משלימה – כיסוי בפני תביעות שיוגשו נגדם בגין נזקים הנגרמים לצד שלישי כתוצאה מטעות או מרשלנות מקצועית.
ביטוח אחריות מקצועית לרופאים פרטיים ולרופאי שיניים – הגנה מפני תביעות שיוגשו נגדם בגין נזקים הנגרמים לצד ג' כתוצאה מטעות או מרשלנות מקצועית, לרבות כיסוי הוצאות הגנה משפטית
• ביטוח נאמנות עובדים – כיסוי זק כספי ישיר אשר נגרם לעסק כתוצאה ממעילה של עובד, שבוצעה מתוך כוונה לגרום לעסק נזק, או לחילופין, להשיג למועל ו/או לאחרים טובות הנאה. הכיסוי מוגבל לסכום גבול האחריות הנקוב בפוליסה.

ביטוח ימי

כיסוי ביטוחי למטענים ולסחורות המשונעות בים וביטוח כלי שיט:

ביטוח מטענים וסחורות – כיסוי נגד סיכונים תאונתיים למטענים בזמן הובלתם, כגון טביעת האנייה, שריפה בנמל, תאונת דרכים בהובלה יבשתית וכדומה.
ביטוח כלי שיט – כיסוי מפני מגוון סיכונים לכלי השייט, לרכוש ולשטים בו וכיסוי הוצאות בגין האחריות החוקית החלה על בעל כלי השייט כלפי צד שלישי.

ביטוח סיכונים מיוחדים

כיסוי ביטוחי לסיכוני סייבר, אחריות אינטרנט ומדיה וכו':

  • ביטוח סיכוני סייבר – כיסוי מקיף מפני מגוון סיכונים הנובעים ממתקפה או מאירוע סייבר כגון אובדן מידע או נזק הנגרם למערכות מידע אלקטרוני, למחשבים, לשרתים או לרכוש נוסף.
  • ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה – מספק הגנה לדירקטורים ולנושאי משרה מפני תביעות בגין מעשה שלא כדין שאירע במסגרת תפקידם בחברות ציבוריות, פרטיות, חברות לתועלת הציבורית וכו'
  • ביטוח אחריות מקצועית ליועצי השקעות – כיסוי מקיף במקרים של תביעת צד ג', המוגשת בגין הפרת חובה מקצועית, טעות, מחדל או השמטה של מידע מקצועי, לרבות בגין אי-נאמנות עובדים.
  • ביטוח אחריות אינטרנט – מיועד לחברות, לעסקים או למפעלים שברשותם אתר אינטרנט המשמש לצורכי פרסום ומידע ו/או לצרכים עסקיים, כגון: קבלת הזמנות, הזמנת מוצרים, ביצוע עסקאות שונות וכו'.
  • ביטוח חבות משולב לחברות תוכנה וחומרה – מעניק הגנה בפני תביעות משפטיות בנושא אחריות מקצועית ואחריות המוצר לחברות מתחום החומרה והתוכנה.
  • ביטוח אחריות מדיה – נועד לספר הגנה רחבה מפני תביעות של הוצאת דיבה, לשון הרע, השמצה וכו' לחברות מדיה, העוסקות בתחום התקשורת והפרסום.
  • ביטוח ניסויים קליניים – כיסוי במקרה של תביעת נזיקין של המשתתפים בניסוי קליני או של צד שלישי, כוללת כיסוי עבור הוצאות הגנה משפטית בגין תביעות אלו, וכיסוי אחריותו של יזם או מממן הניסוי, וכן את אחריותם של כל המעורבים בניסוי.
  • ביטוח זיהום – מספק הגנה רחבה במקרה של זיהום תאונתי ובלתי צפוי ובמקרה של זיהום סביבתי מצטבר הנגרם מתיעוש, מתחנות דלק ועוד.

מעוניינים בפרטים נוספים? צרו קשר עוד היום!

יועצי הביטוח המנוסים והאדיבים של המרכז לביטוח עסקים עומדים לשירותכם! אנחנו נשמח לענות לכם על כל שאלה בנוגע לביטוח עסק הראל, להתאים את המסלול הייחודי המתאים לכם ולהציע לכם הרחבות מקיפות שיעניקו לכם שקט נפשי. צרו איתנו קשר עוד היום לקבלת פרטים נוספים והצעת מחיר משתלמת!

שיתוף:
קבלו הצעה משתלמת
הזינו כאן פרטים:
מאמרים נוספים
ביטוח חבות מעבידים

ביטוח חבות מעבידים – המדריך השלם

מדי שנה, מתרחשות ברחבי ישראל כ-70,000 תאונות עבודה שונות, המובילות לדרגות פציעה וחבלה שונות בקרב העובדים המעורבים בהן. אם אתם מעסיקים עובדים, חשוב שתהיה לכם פוליסת ביטוח מעבידים. ביטוח זה מכסה אתכם במידה ועובדים מחליטים להגיש נגדכם תביעת נזיקין בגין פגיעה גופנית או מחלת מקצוע שנגרמה להם תוך כדי / עקב עבודתם.

קרא עוד »
מרכז הביטוח לעסקים בשיתוף פעולה מלא מול כל חברות הביטוח בישראל
קודם
הבא
לקבלת הצעה לביטוח עוד היום

שמתאימה בדיוק לעסק שלכם
במחיר הכי טוב מבין כל חברות הביטוח בישראל

השאירו כאן פרטים, ונציג יחזור אליכם מיד לשיחת ייעוץ:

מרכז הביטוח לעסקים הינו פורטל המרכז מידע מקיף למנהלים ובעלי עסקים בכל הקשור לביטוח העסק אותו הם מנהלים הן באספקטים הנוגעים לרכוש העסק והן באלו הנוגעים לחבויות של העסק כלפי עובדיו, מבקריו, שכניו ולקוחותיו.

המאמרים המקצועיים באתר נועדו לשמש גם ככלי עזר לרכישת שפה משותפת של הלקוחות עם סוכני הביטוח ויועצי הביטוח שלהם וזאת על מנת לשפר את הכיסוי הביטוחי הקיים או לחלופין להסיר הגנות שבעלי העסק ומנהליו סבורים שהן מיותרות וזאת לאחר שקיבלו מידע מקיף לגבי הכיסוי הביטוחי הרלבנטי שברשותם.

כל הזכויות שמורות המרכז הביטוח לעסקים ©
2024
קבלו הצעה משתלמת
הזינו כאן פרטים:
דילוג לתוכן