ביטוח קליניקות ומרפאות פרטיות אקסטרא של הפניקס חברה לביטוח

הביטוח מעניק מענה ביטוחי ייעודי וייחודי לקליניקות, מרפאות רפואיות פרטיות ומרפאות וטרינריות פרטיות. פוליסת הביטוח למרפאה מקיפה ביותר וכוללת מגוון רחב של כיסויים לבחירה שיעניקו לבעל המרפאה, שקט נפשי ומענה כולל לכל צרכיו הביטוחיים.

קיימת אפשרות הפקת פוליסה מהירה במשרדו של סוכן הביטוח. הפוליסה מיועדת לכל סוגי המרפאות הפרטיות לרבות מרפאות ויטרנריות ולמעט מרפאות ביטוח קליניקות ומרפאות פרטיותרפואיות פרטיות השייכות לקופות החולים ומרפאות העוסקות ברפואת שיניים. ניתן לבטח מרפאות המחזיקות ברכוש בגובה של עד 18 מיליון ₪. במרפאות רפואיות פרטיות ובמרפאות וטרינריות פרטיות, לא יידרש ביצוע סקר ואמצעי מיגון במידה וסכום ביטוח תכולת המרפאה הינו עד 100,000 ₪ כאשר סכום הביטוח המרבי בגין ציוד הדמיה/אולטרסאונד עד 50,000 ₪.
במקרים בהם סכומי הביטוח גבוהים יותר סוכן הביטוח יוכל לחשב הצעת מחיר במשרדו אך הכיסוי הביטוחי יהיה בכפוף לאישור חברת הביטוח ובקיום אמצעי המיגון שידרשו בעקבות סקר שייערך במרפאה.חשוב לציין שהפוליסה מסוג אקסטרא למרפאות מיועדת לבטח מרפאה בכתובת אחת בלבד ואינה מיועדת לבטח מלאי עסקי. המחיר המינימלי לפוליסה הוא 990 ₪. דרישות ביצוע סקר ואמצעי מיגון יקבעו באופן פרטני בהתאם למיקום הקליניקה , סכומי הביטוח שנרכשו וסוג העיסוק.
בביטוח קליניקות כוונת הפניקס לעיסוקים כגון: פסיכולוגים, פסיכיאטריים, מרפאים אלטרנטיביים, דיאטנים, עיסוק בגמילה מעישון ואכילה, קלינאי תקשורת, טיפול בתנועה ובדרמה, קאוצ'ינג, פיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק ועיסוקים דומים.

במסגרת פוליסת הביטוח EXTRA לקליניקות ומרפאות פרטיות ניתן לרכוש את הכיסויים הבאים:

 • כיסוי למבנה ולתכולת הקליניקה/ המרפאה על בסיס כל הסיכונים, כולל מפני אש, פריצה, רעידת אדמה ונזקי טבע (באפשרות המבוטח לוותר על רכישת כיסוי רעידת אדמה).  
 • הביטוח כולל הרחבות ייחודיות כגון:
 • כיסוי על בסיס ערך כינון.
 • אובדן דמי שכירות במקרה נזק – לתקופה של עד 12 חודשים ולא יותר מ- 15% מסכום ביטוח המבנה.
 • שחזור מסמכים – עד לסכום של 5000 ₪ למקרה ולתקופה. 
 • שבר שלטים ומשטחי זכוכית במידה והמבוטח לא רכש כיסוי למבנה – עד 5% מסכום ביטוח התכולה. 
 • שבר תאונתי של  שלטים וזכוכית – עד 5% מסכום ביטוח המבנה. 
 • החזר הוצאות לאחר קרות נזק עבור, פינוי הריסות, שכר אדריכלים ומהנדסים. 
 • הוצאות הצלה ומנע במקרה של חשיפת הרכוש לסיכון מיידי – עד 40,000 ₪.
 • כיסוי מפני פרעות, מהומות אזרחיות ונזק בזדון.
 • כיסוי מפני גניבה לתכולת הקליניקה/המרפאה.
 • אובדן הכנסות במקרה השבתת החנות עקב נזק – עד 20 יום על בסיס 1,000 ₪ ליום (לאחר המתנה של 4 ימי עבודה ראשונים)
 • כיסוי בגין נזק למכשירים וציוד בשיפוץ ותיקון – עד 20% מסכום ביטוח התכולה.
 • כיסוי לחפצים אישיים של המבוטח ו/או של עובדיו – עד לסך של 2000 ₪ לעובד, ולא יותר מ- 10,000 ₪ בגין סך המקרים בתקופת הביטוח, עקב מקרה ביטוח בעת הימצאם בחצרי המבוטח, לא כולל כספים ודברי ערך. 
 • כיסוי כנגד נזקי מים למבנה ולתכולה הקליניקה באמצעות ספק מטעם המבטח או בעל מקצוע פרטי מטעם המבוטח, לפי בחירת המבוטח מראש בעת עריכת הביטוח.
 • כיסוי לשיפורי דיור, שהושקעו על ידי המבוטח במבנה המוחזק בשכירות, במידה והמבוטח לא רכש כיסוי למבנה.
 • "מחשבית" – כיסוי למערכות ממוחשבות וציוד אלקטרוני
 • כיסוי לאובדן הכנסות או אובדן רווחים על בסיס יומי, עקב מקרה ביטוח.
 • ביטוח חבות מעבידים.
 • כיסוי לאחריות המבוטח כלפי צד שלישי.
 • כיסוי לרכוש בהעברה. 
 • ביטוח כספים – עד 5% מסכום ביטוח התכולה ולא יותר מ- 20,000 ₪, הנמוך מביניהם.
 • ביטוח תאונות אישיות לבעלי הקליניקה/המרפאה ועובדיו למקרה מוות מתאונה, נכות מתאונה ופיצוי שבועי כתוצאה מאי זמני כושר עקב תאונה.
 • שבר שלטים ומשטחי זכוכית – השלמה לכיסוי הכלול אוטומטית בפרק המבנה.
 • ניתן לרכוש תמורת תוספת פרמיה:
 • כיסוי כנגד אובדן הכנסות מעל לסכום ומעל לתקופה הכלולים אוטומטית בפרק התכולה.
 • ביטוח לכספים מעל לסכום הכלול אוטומטית בפרק התכולה.
 • שחזור מסמכים – הגדלת הסכום מעל ל- 5000 ₪, הכלולים אוטומטית בפרק התכולה.
 • שבר שלטים ומשטחי זכוכית – השלמה לכיסוי הכלול אוטומטית בפרק המבנה.
שיתוף:
קבלו הצעה משתלמת
הזינו כאן פרטים:
מאמרים נוספים
ביטוח עסק הראל

ביטוח עסק משרד

מנהלים עסק מתוך משרד? במאמר שלפניכם תוכלו למצוא חשוב אודות ביטוח עסק למשרד. ביטוח עסק כמשרד מיועד לכל בעל עסק שמירב או כל פעילותו העסקית

קרא עוד »
מרכז הביטוח לעסקים בשיתוף פעולה מלא מול כל חברות הביטוח בישראל
קודם
הבא
לקבלת הצעה לביטוח עוד היום

שמתאימה בדיוק לעסק שלכם
במחיר הכי טוב מבין כל חברות הביטוח בישראל

השאירו כאן פרטים, ונציג יחזור אליכם מיד לשיחת ייעוץ:

מרכז הביטוח לעסקים הינו פורטל המרכז מידע מקיף למנהלים ובעלי עסקים בכל הקשור לביטוח העסק אותו הם מנהלים הן באספקטים הנוגעים לרכוש העסק והן באלו הנוגעים לחבויות של העסק כלפי עובדיו, מבקריו, שכניו ולקוחותיו.

המאמרים המקצועיים באתר נועדו לשמש גם ככלי עזר לרכישת שפה משותפת של הלקוחות עם סוכני הביטוח ויועצי הביטוח שלהם וזאת על מנת לשפר את הכיסוי הביטוחי הקיים או לחלופין להסיר הגנות שבעלי העסק ומנהליו סבורים שהן מיותרות וזאת לאחר שקיבלו מידע מקיף לגבי הכיסוי הביטוחי הרלבנטי שברשותם.

כל הזכויות שמורות המרכז הביטוח לעסקים ©
2024
קבלו הצעה משתלמת
הזינו כאן פרטים:
דילוג לתוכן